Lihim ng ang dating

Posted by / 27-Dec-2020 20:25

Lihim ng ang dating

Single Japanese Women For Marriage "When was your last connection & quot; with a follow-up question of "How long does it final?

can be an excellent time to evaluate your approach when it comes to committing to a relationship.

Puti naman ngayon ang suot niyang panty na medyo nagpalinaw kung ano ang wangis at hugis ng kanyang kahiyasan at doon ko natiyak na may bulbol na nga siya bagaman malagihay…

Nag init tuloy ang aking wankata sa aking nakikita at di ko mapigilang pati singit ay gusto ko galugadin at naghihintay na sana bumuka pa ng kaunti…

Lumabas si Mylene na tila di pa nakabihis naka bathrobe lang, “Tsong bihis na at bumaba para kumain”, alok niya “Okay” sagot ko.

Nasabi ko sa sarili ko na sarap marahil sipsipin iyon at hawakan ng bahagya habang dinidilaan…Di ko naman intensiyon na bosohan sa tagpong nag-aayos pa lang siya…nakatagilid ng kaunti paharap sa aparador habang nagpapahid ng lotion at kita ang kanang dibdib na medyo nakaharap sa salamin…puro nalang ako imahinasyon sa mga sandali na iyon at dahilan para mabuhay na naman ang manoy… “hhooyy slow motion ang iyong pagbobomba tulog ka pa yata at nananaginip ng gising?! “hhmmm…“di ko pinahalata naudlot tuloy ang tagpong iyon, medyo azar ako…binuhat ko na ang timba at para mapuno ang tapayan doon at makapaligo.

lihim ng ang dating-16lihim ng ang dating-29lihim ng ang dating-69

Ika-2 Bahagi Muli sa pagka asiwa ko matapos ko mailabas ang di ko dapat gawin nasok at walang lingon ni balik sulyap sa aking pinagnasaan,…”Sorry Mylene” bulong ko, “Nagkasala ako at ikaw ang napagnasaan ko.” Tuloy ako na humiga na at bago pa man ako mawalan ng ulirat ay siniguro ko na sadyang totoong tulog na nga si Fely… ” sabay kawag ng ulo na may tubig tubig pa na nagtilamsikan sa aking mukha.. At naupo sa aking tabi sabay tapik sa aking dibdib na pilit akong gisingin dahil sa papikit-pikit ko pa na ulirat… ” sabi niya na tila inilapit pa niya nguso niya sa Tainga ko…

One thought on “lihim ng ang dating”

  1. 0;ji.prototype.cancel=function(a);function ri(a,b){if(0==a.o)if(a.ha){var c=a.ha;if(c.w) function Li(a,b,c) function Ki(a,b,c) Gi.prototype.ta=function(a,b);function Pi(a);function Qi(a,b) ;var Ri=/^(?