Application screenupdating in vba

Posted by / 21-Sep-2020 14:51

Application screenupdating in vba

Po vytvoen aplikace ve VBA a naplnn skutenmi daty zjistte, e prce s vpotem trv dlouho.

Oproti testovacmu balku (kdy jste nemli tolik dat). Pr minut za kter se poadovan kony provedou automaticky, oproti nkolika dnm, kdyby se vpoet provdl run nevad.

Aplikace je jen tak rychl, jak vlastn je rychl Pidno: Mm vypnutou obrazovku pomoc Application.

Display Alerts = False, ale pi ukldn nebo otevrnn velkho souboru zmiz hlavn obrazovka a zstane bl.

Takto dlouhou operaci je lep spoutt pmo uivatem pes command Button a pokud to netrv enorm dlouho jet vypnout Application. M pocit, e klikl na nco velkho, protoe te mu ped oima probh otevrn novch seit, mazn nepotebnch sloupc, koprovn, vpoty, barviky, ... Screen Updating = False a jste opt za boha Pro nkoho jsou virtuln zrychlen nepodstatn, ale je teba neustle myslet na uivatele. Dky Vladimr Pidno: J kdy zpracovvm daje s opravdu BIG tabulkou (cca 200 tisc dk), tak si j na zatku nadimenzuju a pak jedu jen v indexech.

There is a word that you can use with Application that will neutralise all the alerts that Excel can send your way.

Discover this word and many others that you can use in combination with Application in the downloadable course on Excel macros. As you can read: starting in cell A1 a value of "99" will be entered in the selected cell then the cursor will move one cell down to enter "99", repeat the process until the row number of the selected cell is 3000 and come back to cell A1.

Pokud pesto chcete zrychlit v lnku proberu nkolik monost.

Vypneme zobrazovn dialogovch a potvrzovacch oken, kter se v prbhu prce makra mohou vyskytnout (napklad potvrzen pi ukldn souboru, odstraovn listu, atd.).

application screenupdating in vba-89application screenupdating in vba-61application screenupdating in vba-63

Pokud to mte v programu dobe oeten nemuste tyto hlky zbyten zobrazovat.